Search

Search results

Les Masques et la Mort - 1898
Self Portrait
Moeder van Ensor en silhouetten
Moeder van Ensor en silhouetten
Moeder van Ensor - voet en handen - 1880
Moeder van Ensor
Schrijvende vrouw op rug gezien - 1882
De zuster van Ensor aan het klavier
De schilder Alfred William Finch - en studie met flessen - 1880
Bootje en figuur
Vrouw, handen en kar - 1881
Naaiende handen
Operascène
Silhouetten en hoofden
Kind op rug gezien