Search

Search results

Naked boy - 1878
Moeder van Ensor - voet en handen - 1880
De schilder Alfred William Finch - en studie met flessen - 1880
Moeder van Ensor - 1880
Willy Finch in the Studio - 1880 - 1882
Theo Hannon met pijp - 1881
Woman with Blue Shawl - 1881
Fisherwoman - 1882
Portrait of Willy Finch - 1882
Theo Hannon - 1882
The Painter Alfred William Finch - 1882
Portrait of the Artist Willy Finch - 1883
Portrait of the Artist Henry de Groux - 1883
Studies for a Portrait of a Woman - 1885
Mitche Ensor - 1885