Christus daalt neer in de hel

Datering: 
1895
Materiaal: 
koperets op papier (2de staat)
Afmetingen: 
136 mm x 84 mm
Inventarisnummer: 
1998-B-103
Type kunstwerk: 
prent
Museum:
Museum voor Schone Kunsten Gent

Volgens apocriefe teksten bezocht Christus na zijn kruisdood het voorgeborchte van de hel om er Adam en de rechtvaardigen te verlossen. Dit verhaal bood kunstenaars door de eeuwen heen de mogelijkheid om goed en kwaad met elkaar te confronteren. Deze merkwaardige episode boeide ook Ensor. Het motief van Christus die in de hel neerdaalt heeft de kunstenaar hier geïnspireerd tot een grillige vlakvulling met groteske koppen, waartussen kronkelende vlammen opstijgen. Temidden van dit inferno zweeft Christus in een lang gewaad. De prent is een vereenvoudigde versie van de gelijknamige tekening uit 1891 (privé-verzameling). Hetzelfde thema behandelde Ensor in de prent “De duivels Dzitts en Hihanox leiden Christus naar de hel”, zoals de prent “Christus daalt neer in de hel” eveneens ontstaan in 1895 (Museum voor Schone Kunsten Gent, inv. 1998-B-90).