De mystieke dood van een godgeleerde

Datering: 
1880
Materiaal: 
houtskool
Afmetingen: 
824 mm x 973 mm x 5 cm
Inventarisnummer: 
2786
Type kunstwerk: 
tekening
Museum:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

De expressieve functie van het licht, de nerveuze vormgeving en de talloze koddig gekarakteriseerde figuren zijn typisch voor het werk van Ensor ná 1885. De tekening is echter wel 1880 gedateerd. Wanneer men goed kijkt, ziet men het duidelijk stijlverschil tussen de groep donkere figuren rechts van het midden en alle andere figuren en motieven. Daarenboven werd het doek bovenaan vergroot met twee stroken. Vanaf 1886 heeft Ensor een aantal oudere tekeningen en schilderijen herwerkt en er irreële, fantastische en groteske elementen aan toegevoegd. De groep donkere figuren dateert waarschijnlijk van rond 1880, en enkele jaren later heeft Ensor het blad vergroot en de figuren in een gotisch kerkinterieur geplaatst tegenover een stoet, geleid door een bisschop die van links aankomt. Vooraan, onder het kruis, ligt een stervende (?).
De compositie herinnert sterk aan het werk van Louis Gallait 'De pest in Doornik in 1092', dat wordt beschouwd als het laatste grote historiestuk in de negentiende-eeuwse Belgische schilderkunst.