Slag der Gulden Sporen

Datering: 
1895
Materiaal: 
koperets op papier
Afmetingen: 
237 mm x 173 mm
Inventarisnummer: 
1998-B-96
Type kunstwerk: 
prent
Museum:
Museum voor Schone Kunsten Gent
Trefwoord:

Op 11 juli 1302 werd Kortrijk bedreigd door een grote Franse strijdmacht, gesteund door huurlingen uit diverse landen. De Vlamingen streden met een in allerijl bijeengebrachte burgerwacht die zijn linies (links in de prent) had opgetrokken ter verdediging van de stad Kortrijk, waarvan de torens en vestingwallen in de verte zichtbaar zijn. De Vlamingen droegen een vaandel met de leeuw van Vlaanderen met zich mee. In de verte (op het rechterplan) komen de Franse ruiters aansnellen op hun paarden, terwijl in het midden een ware slachting plaatsvindt. Strijders met en zonder paarden worden neergestoken, terwijl hun lichaamsdelen overal op het slagveld verspreid liggen. Geheel tegen de verwachting in boekten de troepen die Kortijk verdedigden een overwinning op de aanstormende vijand, die niet voorbereid leek op het halsstarrige verzet van de Vlamingen. De prent “De Guldensporenslag” is van de meest geslaagde massataferelen van Ensor. De prent is gebaseerd op de gelijknamige krijttekening uit 1891 (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 4191).