rss

Zelfportretten

Dubbel zelfportret
Ensor voor zijn schildersezel
Zelfportret omringd door hoofdjes
Zelfportret
Zelfportret
Zelfportret
Zelfportret
Zelfportret met bloemenhoed - 1883
Mijn portret met doodshoofd - 1889
Mijn portret met doodshoofd - 1889
Zelfportret - 1886
Zelfportret - 1885