3 nieuwe online publicaties Ensor Research Project

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) richtte in 2013 het Ensor Research Project op. Het museum bezit de grootste collectie werken van James Ensor ter wereld, en wil in de toekomst hét centrum worden voor kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van het oeuvre van deze kunstenaar. Het KMSKA publiceert de output van het Ensor Research Project online.

Onder de 38 schilderijen die het KMSKA van Ensor bewaart, vinden we in meer dan de helft krassen in de verflaag. Af en toe worden krassen aangetroffen die doelbewust werden aangebracht om een welbepaald effect te realiseren. In de bijdrage Ensors krastechniek bespreekt restaurator Karen Bonne drie verschillende voorbeelden.

Vingerafdrukken worden niet meteen gelinkt aan de wereld van de kunst, maar de opmerkzame waarnemer kan toch geregeld een exemplaar ontwaren tussen de verftoetsen. In het artikel Vingerafdrukken en duimsporen bestudeert restaurator Karen Bonne de vingerafdrukken van James Ensor.

Het KMSKA bewaart 38 schilderijen van James Ensor die uitzonderlijk veel voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland gevraagd worden. Gespreid over zo'n 260 tentoonstellingen hebben de 38 schilderijen al meer dan 1500 reizen gemaakt. In bijna de helft van die 260 tentoonstellingen speelde Ensor bovendien de hoofdrol. In het artikel De verre reizen van het Masker Wouse gaat Nanny Schrijvers dieper in op de tentoonstellingsgeschiedenis van dit topwerk.

(Nieuwsbericht 20 maart 2014)