Ensor, componist en schrijver

Complementair aan de Ensortentoonstelling in het ING-cultuurcentrum op het Koningsplein toont het Paleis voor Schone Kunsten in de wandelgangen rond de Henry Le Boeuf-concertzaal een ander gezicht van de kunstenaar met Ensor, componist en schrijver, buitengewone verzameling handschriften, publicaties, documenten en foto’s die de rijkdom en veelzijdigheid van de kleurrijke kunstenaar aantoont.

Datum: Vanaf 7 oktober 2010 tot 13 februari 2011
Waar: Paleis voor Schone Kunsten, Brussel.
Meer info: www.bozar.be

Volgorde: 
4