Ensor en de Bruycker in Tallinn

Het KUMU Art Museum, het museum voor moderne kunst dat in 2006 zijn deuren opende in het Kadriorg Park in Tallinn (Estland), presenteert de interessante dubbeltentoonstelling: Double Portrait. Flemish Symbolists James Ensor and Jules de Bruycker.

De Gentenaar Jules de Bruycker (1870-1945), een beetje een veronachtzaamde naam, was een vakman en genoot vooral bekendheid omwille van zijn superieure teken- en graveertechniek. Een artistieke dialoog tussen de Bruycker en Ensor levert vuurwerk op.

Het KUMU verzamelde 120 schilderijen, tekeningen en prenten. Het leeuwendeel werd door het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) uitgeleend. Andere bruikleengevers zijn Mu.ZEE (Oostende), het Museum voor Schone Kunsten Charleroi en galerie Ooidonk Fine Arts.

Waar: KUMU Art Museum
Tallinn, Estland
Wanneer: tot 30/10
Meer info: Website