Geert Van der Snickt verdedigt doctoraatsonderzoek rond de pigmenten van James Ensor

Op woensdag 27 juni zal Geert Van der Snickt zijn doctoraatsonderzoek openbaar verdedigen aan de Universiteit Antwerpen. De titel van het doctoraatsonderzoek luidt: James Ensor's pigments studied by means of portable and synchrotron radiation-based X-ray techniques: evolution, context and degradation.

Als u de verdediging wil bijwonen, dan moet u uw komst voor 19 juni melden. Een uitnodiging en een stadskaart zijn als bijlage opgenomen.

De verdediging wordt in het Nederlands gehouden, maar wordt begeleid door Engelstalige slides. Na de verdediging mag het publiek vragen stellen, zowel in het Nederlands, als in het Engels.

Plaats van gebeuren is de Frederik de Tassiszaal (2e verdieping, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen), in het historische Hof Van Liere van de Universiteit Antwerpen.