Stillevens

James Ensor ontleende veel motieven aan zijn onmiddellijke woonomgeving. Vanaf 1880 vulde de alerte observator die hij was zijn schetsboeken met studies naar motieven uit het interieur van het ouderlijke huis in Oostende. Aanvankelijk ging zijn belangstelling uit naar de structuur en de onderlinge verhoudingen en posities van objecten. Daartoe koos hij vaak eenvoudige voorwerpen met een min of meer gelijkmatige vorm.

Geleidelijk aan groeide zijn belangstelling voor de evocatie van het licht. Ook in een aantal etsen ligt Ensors interesse voor het stilleven, en meerbepaald voor de lichteffecten op een object, vervat. Voorbeelden hiervan zijn Kroonkandelaar en vaas (1888) en Borstbeeld (1887), gerealiseerd ten huize van de familie Rousseau. Ook de ets Schedels en maskers (1888) kunnen we als een stilleven beschouwen. Hoewel Ensor het masker of het skelet doorgaans als grotesk motief gebruikte, worden in deze voorstelling de objecten uitzonderlijk als gewone stillevenobjecten behandeld.

Kroonkandelaar en vaas - 1888
Borstbeeld - 1887
Schedels en maskers - 1888
Kroonkandelaar en vaas - 1888 Kroonkandelaar en vaas
1888
koperets op papier
Borstbeeld - 1887 Borstbeeld
1887
drogenaald op zink op papier
Schedels en maskers - 1888 Schedels en maskers
1888
koperets op papier (2de staat, druk in bister)