Over de Vlaamse Kunstcollectie

De Vlaamse Kunstcollectie is het samenwerkingsverband van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK Gent) en het Groeningemuseum te Brugge. Voor deze website werd samengewerkt met andere relevante partners, zoals het Mu.ZEE – Kunstmuseum aan Zee in Oostende en het Ensorcomité.

Deze website heeft de ambitie een referentiesite over James Ensor te worden. Regelmatig zal de website worden aangevuld met onder meer thematische collectiepresentaties, nieuwtjes en webpublicaties. We willen zoveel mogelijk Ensorcollecties in beeld brengen en buitenlandse Ensordeskundigen een platform geven. Voorstellen voor een bijdrage zijn steeds welkom.

Pascal Ennaert Coördinator
Vlaamse Kunstcollectie

Vlaamse Kunstcollectie vzw
Fernand Scribedreef 1 (MSK Gent)
9000 Gent
T 0032 9 225 49 24
F 0032 9 225 49 55
E pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be

www.vlaamsekunstcollectie.be