Over de Vlaamse Kunstcollectie

De Vlaamse Kunstcollectie is het samenwerkingsverband van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA), het Groeningemuseum in Brugge, het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK Gent), M - Museum Leuven en Mu.ZEE in Oostende. Voor deze website werd samengewerkt met andere relevante partners, zoals het Ensorcomité.

Deze website heeft de ambitie een referentiesite over James Ensor te worden. Regelmatig zal de website worden aangevuld met onder meer thematische collectiepresentaties, nieuwtjes en webpublicaties. We willen zoveel mogelijk Ensorcollecties in beeld brengen en buitenlandse Ensordeskundigen een platform geven. Voorstellen voor een bijdrage zijn steeds welkom.

Pascal Ennaert Coördinator
Vlaamse Kunstcollectie

Vlaamse Kunstcollectie vzw
Fernand Scribedreef 1 (MSK Gent)
9000 Gent
T 0032 9 225 49 24
F 0032 9 225 49 55
E pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be

www.vlaamsekunstcollectie.be