Zoeken

Chimaera

De Chimaera is een figuur uit de Griekse mythologie, die geboren werd uit de monsterlijke verbintenis tussen Typhon en Echidna.

De crypte

...

De crypte

...

De zoom van het bosje in Oostende

Voor zijn grafiek baseerde Ensor zich doorgaans op eigen tekeningen, of ontleende hij er bepaalde motieven aan. Voor zover bekend heeft Ensor echter weinig landschappen getekend.

De zoom van het bosje in Oostende

Voor zijn grafiek baseerde Ensor zich doorgaans op eigen tekeningen, of ontleende hij er bepaalde motieven aan. Voor zover bekend heeft Ensor echter weinig landschappen getekend.

Schedels en maskers

In zijn atelier bewaarde Ensor doodshoofden, maskers en hoofddeksels, die vanaf 1888 regelmatig in zijn werk voorkomen. Op deze ets bracht hij enkele schedels en een masker samen.

Gezicht op Nieuwpoort

Voor zijn grafiek baseerde Ensor zich doorgaans op eigen tekeningen, of ontleende hij er bepaalde motieven aan. Voor zover bekend heeft Ensor echter weinig landschappen getekend.

Het jagertje

In wezen sluit Ensor met deze prent aan bij een lange beeldende traditie, waarbij solitaire figuren het geschilderde landschap verlevendigen.

Inneming van een vreemde stad

Met dit imaginaire gezicht op een oosters aandoende stad vol beelden, tempels en trappen, sluit Ensor aan bij de traditie van het romantische stadspanorama, waarin de belangstelling voor het exotische

Mijn portret in 1960

In de prent “Mijn portret in 1960” probeerde Ensor zich een voorstelling te maken hoe hij er als honderdjarige uitziet: een geskeletteerd wezen, dat, onderuitgezakt, de ‘levensstrijd’ heeft opgegeven.

Mijn dode vader

De prent "Mijn dode vader" stelt James Frederic Ensor (1835-1887) voor op zijn sterfbed.