Zoeken

De vermenigvuldiging van de vissen

De Christusthematiek heeft een prominente plaats in Ensors picturale en grafische oeuvre.

Bijeenkomst in een park

De titel van de prent is ontleend aan één van de bekendste werken van Antoine Watteau, “Assemblée dans un parc” (Parijs, Musée du Louvre).

Auto-da-fe

James Ensor is blijkbaar niet ongevoelig voor de patriottistische retoriek van de 19e eeuw en zal zoals vele andere schilders verschillende nationalistische thema’s behandelen.

De goede rechters

De prent “De goede rechters” wordt in verband gebracht met de ophefmakende rechtszaak Coucke en Goethals.

De schuitjes

In 1887 en 1888 etste James Ensor enkele havengezichten in Nieuwpoort, maar vooral bij de havengeul in Oostende.

Maria Magdalena

De thematiek van Maria Magdalena duikt reeds in de 11de eeuw in de beeldende kunst op. Deze lange beeldende traditie verwerkte Ensor in de hem eigen typologie.

De duivels Dzitts en Hihanox leiden Christus naar de hel

Volgens apocriefe teksten bezocht Christus na zijn kruisdood het voorgeborchte van de hel om er Adam en de rechtvaardigen te verlossen.

Zieke luizenbos bij de kachel

Het volkse leven in Oostende nam Ensor herhaaldelijk tot onderwerp in schilderijen, tekeningen en etsen.

Duivels die mij sarren

Ensor hernam herhaaldelijk motieven uit tekeningen in een ets en later in een lithografie.

De spelers

De ets “De spelers” is gebaseerd op de gelijknamige krijttekening van circa 1890 (privé-verzameling).

Christus door de duivels gekweld

Het passieverhaal van Christus is in de Westerse beeldende kunst een veel voorkomend thema.

Fridolin en Gragapança van Yperdamme

Op de ets “Fridolin en Gragapança van Yperdamme” zien we links de kunstcriticus Eugène Demolder als Gragapança en rechts James Ensor als Fridolin.

Slag der Gulden Sporen

Op 11 juli 1302 werd Kortrijk bedreigd door een grote Franse strijdmacht, gesteund door huurlingen uit diverse landen.

De slechte geneesheren

De thematiek van Ensors satirische prent “De slechte geneesheren” gaat terug op een oude beeldende traditie, waarin dokters tot geldzuchtige karikaturen worden herleid en als kwakzalvers en charlatans

De slechte geneesheren

De thematiek van Ensors satirische prent “De slechte geneesheren” gaat terug op een oude beeldende traditie, waarin dokters tot geldzuchtige karikaturen worden herleid en als kwakzalvers en charlatans