Deze gearchiveerde website ‘James Ensor. Een online museum.’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over James Ensor verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Ensor als graficus

James Ensor, pionier van de moderne kunst, is een van de belangrijkste Belgische kunstenaars. Deze vooraanstaande plaats dankt hij niet alleen aan zijn schilderwerk, maar ook aan zijn grafiek die tot het beste en meest originele behoort van wat de moderne prentkunst heeft voortgebracht. Het was in 1886, op het hoogtepunt van zijn artistieke loopbaan, dat Ensor begon te etsen.

Hoewel Ensor verklaarde dat hij begon te etsen omwille van de duurzaamheid van het medium, ligt het voor de hand dat hij tot de techniek gekomen is onder invloed van de oude meesters die hij rond 1886 kopieerde. In zijn geschriften lezen we dat Ensor op dat ogenblik zijn schilderijen maar moeilijk kon verkopen en dat hij zocht naar een uitdrukkingsmiddel dat goedkoper en dus beter verhandelbare kunstwerken opleverde.

Zijn etsen zag James Ensor als volwaardige, losstaande kunstwerkjes. Hij was niet actief als illustrator of ontwerper voor het literaire veld, zoals zijn tijdgenoten Félicien Rops, Charles Doudelet of George Minne. Zijn grafisch werk toonde hij samen met zijn schilderijen en tekeningen op tentoonstellingen zoals bij de Brusselse kunstkring Les Vingt.

Het grafische oeuvre van Ensor omvat ongeveer 130 prenten. Van deze totale productie ontstond er meer dan de helft tijdens de periode tussen 1886 en 1891, uitzonderlijk creatieve jaren van de kunstenaar. Op enkele lithografieën en vernis mous (weke wasplaten) na, concentreerde de kunstenaar zich op etsen en drogenaaldgravures.

Zelfportret - 1886
De zilverling van Caesar - 1888
Geërgerde maskers - 1895
De baden in Oostende - 1899
België in de 19de eeuw - 1889
Kroonkandelaar en vaas - 1888
Bijstandsstraat te Brussel - 1887
De luiheid - 1902
Zelfportret - 1886 Zelfportret
1886
koperets op papier (1ste staat)
De zilverling van Caesar - 1888 De zilverling van Caesar
1888
koperets op papier
Geërgerde maskers - 1895 Geërgerde maskers
1895
koperets op papier
De baden in Oostende - 1899 De baden in Oostende
1899
ingekleurde koperets op papier (2de staat)
België in de 19de eeuw - 1889 België in de 19de eeuw
1889
koperets op papier (1ste staat)
Kroonkandelaar en vaas - 1888 Kroonkandelaar en vaas
1888
koperets op papier
Bijstandsstraat te Brussel - 1887 Bijstandsstraat te Brussel
1887
drogenaald op zink op papier
De luiheid - 1902 De luiheid
1902
ingekleurde koeprets op papier (1ste staat)