Nieuwe webpublicatie

Patrick Florizoone en Willem Coppejans schreven voor het James Ensor online museum de webpublicatie James Ensor tussen avant-garde en traditie. De auteurs nemen het eerder onbekende olieverfschilderij Confrontation (La critique sur mon oeuvre) onder de loep. Het gesigneerde maar niet gedateerde werk bevindt zich in een privécollectie. Confrontation neemt een bijzondere plaats in binnen Ensors oeuvre omwille van een uitzonderlijke en complexe beeldstrategie. In plaats van eenzijdige zelfgenoegzaamheid beeldt Ensor een tot in detail uitgewerkte confrontatie af waarin hij zijn nooit aflatende strijd om erkenning omzet in beeld. Ensor is ervan overtuigd en voelt zich genoodzaakt erop te wijzen dat hij van veel moderne 'ismen' de voorloper is. Door vroege werken af te beelden herpositioneert hij zichzelf in de kunstgeschiedenis, hij verlengt zijn ereplaats en duldt geen twijfel. Daarom en daarmee voedt hij zijn mythe.

Webpublicatie James Ensor tussen avant-garde en traditie

(Nieuwsbericht 16 augustus 2016)