Deze gearchiveerde website ‘James Ensor. Een online museum.’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over James Ensor verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Archivalia

KMSKB/AHKB, OM 1887, inv. nr. 5040
Deze rubriek geeft een overzicht van wat er aan Ensorarchivalia beschikbaar is: in eerste instantie het eigenlijke archief van James Ensor, daarnaast een aantal aanverwante archiefbestanden en, tot slot, enkele relevante documentaire collecties.

James Ensor was een productief schrijver die een levendige briefwisseling onderhield met talrijke verzamelaars, bewonderaars en kunstcritici. Zijn correspondentie geeft een inkijk in zijn artistieke productie en zijn persoonlijke ontwikkeling. De handschriften van Ensor zijn verspreid en terug te vinden in diverse publieke en private collecties. Slechts een gedeelte hiervan is gepubliceerd.

De toestand van de papieren nalatenschap van James Ensor is illustratief voor de precaire toestand van kunstenaarsarchieven. De commerciële waarde van stukken die door kunstenaars worden opgemaakt en gehandtekend, zorgt ervoor dat dergelijke archivalia onder druk komen te staan. De overlevering van een archiefbestand als organisch gegroeid en samenhangend geheel van documenten is in die context eerder uitzonderlijk.