Deze gearchiveerde website ‘James Ensor. Een online museum.’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over James Ensor verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Collectievorming

Een van de belangrijkste kerntaken van musea is niet alleen het behouden en beheren van de collecties, maar ook het verzamelen ervan. Dat dit geen sinecure is, laat zich raden. De beschikbare middelen zijn vaak ontoereikend om op de kunstmarkt te kunnen meespelen. Niettemin bouwden het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Museum voor Schone Kunsten Gent, het Groeningemuseum te Brugge en Mu.ZEE in Oostende een stevige Ensorcollectie op.

Wakkere conservatoren slaagden er in, met hulp van gulle schenkers, vriendenverenigingen en de stedelijke en Vlaamse overheden, hun collecties uit te bouwen. En dat is geen oud verhaal. In het voorbije decennium werden belangrijke deelcollecties en werken van James Ensor voor de publieke collecties in Vlaanderen gevrijwaard. Per museum kan je lezen hoe dat gebeurde.