Deze gearchiveerde website ‘James Ensor. Een online museum.’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over James Ensor verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Aanverwante archiefbestanden

AHKB/KMSKB, Knockaert, 1938
Het eigenlijke Ensorarchief kan worden aangevuld met secundaire bronnen. In eerste instantie met de brieven die door James Ensor werden opgemaakt en verstuurd naar verschillende correspondenten. In de archieven van deze correspondenten, die ook op hun beurt vaak gefractioneerd werden overgeleverd, vinden we belangrijke complementaire informatie over de artistieke en andere activiteiten van de kunstenaar.

Ook hier is de benadering vaak gebaseerd op het documentniveau. Dit is vanuit archivalisch standpunt problematisch, want een archiefstuk behoudt zijn volle informatieve waarde enkel in de context waarin het werd opgemaakt.

We beperken ons in de presentatie van deze bestanden tot een representatieve selectie, en komen op die manier uit bij de archieven van figuren persoonlijkheden als Octave Maus, Emma Lambotte, Pol De Mont en André De Ridder.

Archiefsteekkaarten Archiefbank

Michel Vermote (E-mail)