Deze gearchiveerde website ‘James Ensor. Een online museum.’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over James Ensor verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Ensor documenten

James Ensor, Carnaval te Oostende,1931, kleurenlithografie, Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, inv. 236937
Ten slotte kunnen we bij de presentatie van de Ensor-archivalia ook een aantal belangwekkende documentaire collecties aanduiden.

Die zijn het resultaat van verzamelactiviteit en hebben de facto een brede inhoudelijke actieradius. Ze worden tot op vandaag aangevuld met relevante documentatie over de figuur en het werk van Ensor. De collectie Ensor van het Studie- en Documentatiecentrum voor de Moderne Vlaamse Kunst te Gent vormt een goed voorbeeld van het genre.

Archiefsteekkaarten Archiefbank

Michel Vermote (E-mail)